İdeal indirim – idealindirim.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Sağlık Bakanlığına doktor, diş hekimi ve eczacı ataması yapılacak

Sağlık Bakanlığına doktor, diş hekimi ve eczacı ataması yapılacak

admin admin -
32

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak.

Sağlık Bakanlığının “2023 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Eczacı unvanlı adaylar için 1. ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme yapılacak, diğer unvan ve branşlarda ise sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacak.

1. yerleştirme kapsamında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip, belirtilen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun “eczacı” unvanlı personel alımı yapılacak.

2. yerleştirmede ise Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.

Atama kurasına, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde başvurulabilecek.

Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 adet tercihte bulunabilecek. 1. yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacakken, 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

PBS üzerinden başvurular bugünden itibaren 30 Ekim saat 18.00’e kadar alınacak. Başvuru değerlendirme sonuçları, 8 Kasım’da PBS üzerinden ilan edilecek. Kura ise 14 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Kuranın yeri ve saati genel müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 31 Ekim-10 Kasım saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, “2023 Yılı 2. Dönem 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası İlanı” da Resmi Gazetede yayımlandı. İlanda, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgili maddesinde “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilir.” düzenlemesine yer verildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, 65-72 yaş arasında olan, daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamının sağlanmasına yönelik yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Başvurular, bugünden itibaren 30 Ekim saat 18.00’a kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde PBS üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemiyle giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Kura tarihi itibarıyla 65 yaşını dolduran ve 72 yaşından gün almayan, daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış tabip ve uzman tabipler (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabiliyor), 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabilecek.

İlgili Yazılar