İdeal indirim – idealindirim.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Teknoloji
  4. »
  5. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları: Plastik Kirliliği ve Denizel Ekosistem Araştırmaları

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları: Plastik Kirliliği ve Denizel Ekosistem Araştırmaları

Haber Haber -
29

Plastik Kirliliği ve Ekosistem Değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen araştırmacılar, Horseshoe Adası’nda deniz ve göllerde örneklemeler yaparak projelerini tamamladı. Bilim insanları, bölgedeki denizel ekosistemin fizikokimyasal karakterizasyonunu inceleyerek, sucul ekosistemlerdeki antropojenik baskıları değerlendirdi. Prof. Dr. Ülgen Aytan, plastik kirliliğinin boyutlarına dikkat çekerek, özellikle mikroplastiklerin gezegen için hızla büyüyen bir tehdit olduğunu vurguladı.

Plastik Analizleri ve Çevresel Risk Değerlendirmesi

Deniz, göl yüzey suyu ve sedimentlerinden numuneler alınarak plastik analizleri yapıldı. Prof. Dr. Aytan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek analizlerle plastik türlerini belirleyerek çevresel risk değerlendirmesini tamamlayacaklarını belirtti. Aytan, plastiklerin çevresel tehlike skorlarına göre ekosistem için oluşturdukları riski değerlendirebileceklerini aktardı.

Fitoplankton Çalışmaları ve İklim Değişikliği

Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, denizel fitoplankton çalışmalarının iklim değişikliği izlemleri için önemli olduğunu belirtti. Bölgede yürütülen fitoplankton çalışmalarının iklim değişikliği senaryolarına karşı hazırlıklı olunmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Ağırbaş, araştırmaların sürdürülebilir yönetim ve dünya için önemli veriler sunacağına inandıklarını dile getirdi.

Deniz Suyu Örneklemeleri ve Ekolojik Risk İndeksi

Prof. Dr. Nüket Sivri, kutup bölgelerinde deniz suyu örneklemeleri yaparak endüstriyel üretim ve ekonominin sürdürülebilirliği açısından kritik hammadde konsantrasyonlarını belirledi. Dr. Mehtap Dursun ise mikrokirleticilerin çevresel incelenmesi üzerine çalışmalar yaptı. Amaçları, Antarktika’da bir çevresel izleme altyapısı oluşturmak ve elde ettikleri verilerle çevresel izlemelerin devamlılığını sağlamaktı.

İlgili Yazılar